فرم ثبت نام ورکشاپ های آموزشی آکادمی زیبایی

آموزش ثبت نام در ورکشاپ آکادمی زیبایی

  • اطلاعات خود را وارد کنید
  • نوع ورکشاپ خود را انتخاب کنید
  • اگر بیش از یک نفر هستید،گزینه ی افراد بیشتر بزنید
  • تعداد افراد خود را انتخاب کنید
  • توجه فرمایید که مجموع قیمت پرداختی شما در انتهای فرم نمایش داده میشود
  • پس از ارسال درخواست به درگاه متصل میشوید،اطلاعات بانکی خود را زده سپس پرداخت بزنید
  • اگر پرداخت موفق داشته باشید،پیامکی حاوی آدرس همایش و کد پیگیری برای شما ارسال خواهد شد.

فرم ثبت نام در همایش

ثبت نام به اتمام رسیده.